රටවල් 116ක් පරදා ෆොරස්ට් රොක් ගාර්ඩ්න්රිසෝට් අංක එකට

  අනුරාධපුරයේ ත්‍රිකුණාමල පාරේ, අන්දර වැව ස්ථානයේ පිහිටි ෆොරස්ට් රොක් ගාර්ඩ්න්රිසෝට් නිකේතනය ජාත්‍යන්තර ප‍්‍රමිති හා තත්ත්ව අනුකූලතාවයන්සඳහා ලෝකයේ පිරිනැමෙන ඉහළම සම්මානය දිනාගෙන තිබේ. ස්පාඤ්ඤයේ තිබු මෙම  තරගාවලියේදී ෆොරස්ට් රොක්ගාර්ඩ්න් රිසෝට් නිකේතනය රන් සම්මානය විසින් දිනා ගැනීමට සමත් වී ඇත.

  www.forestrockgarden.lk

  No 341, Andarawewa, Trincomalee Road, Sinharagama
  Tel - 025 2 033000

   

  All the content on this website is copyright protected. http://www.teclanka.info. | © 2017- teclanka.info

  Please publish modules in offcanvas position.