මෝරාට අභය දුන් මාක්ස්

    තමා බිලි ගැනීමට ආ මෝරාට ජීවිතය දුන් මාක්ස් මුළු ලෝවටම ආදර්ශයක් දුනි.ඔහු සාගරයට ගියේ පොකිරිඉස්සන් ඇල්ලීමටය නමුත් මොරෙක් නිසා මාක්ස්ට සාගරයේ කි.මී. 1/2 පමණ දුර පිහිණීමට සිදු විය.මාක්ස්ගේ මිතුරන් මෝරා වෙරළට රැගෙන ඒමට හැකිවිය.මෝරාට හොඳ මිලක් ලබා ගන්නට හැකිව තිබුණත් සාගරයට අයිති මෝරා යළි සාගරයටම යැවීමට මාක්ස් තීරණය කිරීම බොහෝ දෙනෙක්ට පුදුමයක් විය.එම මෝරා නිසා පොකිරිසස්න්ටද අභය ලැබිනී.මාක්ස් නොදැනුවත්ම පාණාතිපතා ශික්ෂා පදය රැකීය.ඔහු නැවතත් ප්‍රාණගාතය කිරිම ප්‍රතික්ෂේප කීරිම බෞද්ධ අපට නම් මනා ආදර්ශයකි.

     

    All the content on this website is copyright protected. http://www.teclanka.info. | © 2017- teclanka.info

    Please publish modules in offcanvas position.